Προειδοποίηση: Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης μέσων, θα κλείσουμε την εγγραφή από την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ - ΒΙΑΓΗΣΤΕ χλστ:δδ

Τι είναι τα xSynthetix Code;

Τα xSynthetix Code είναι προγράμματα που βασίζονται στο Διαδίκτυο που παράγουν και υποβάλλουν εντολές αγοράς και πώλησης σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που αποτελούνται από κανόνες καλά επεξηγημένων τεχνικών συναλλαγών.

Σχετικά με το Synthetix Code

Synthetix Code - Τα xSynthetix Code είναι προγράμματα που βασίζονται στο Διαδίκτυο που παράγουν και υποβάλλουν εντολές αγοράς και πώλησης σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που αποτελούνται από κανόνες καλά επεξηγημένων τεχνικών συναλλαγών.
SB2.0 2024-08-10 12:35:38